mapa web contacta co concello páxina principal
galego
 
 
 
 
 
Facebook Twitter
o tempo en chantada
 
novas
 
fotografías
 
xornais
 
Carteleira de cine en Galicia
 
suxestións
 
Sixpac
 .: Urbanismo

Plan Sectorial Galego de Solo Residencial
Área Funcional de Chantada

O Plan Sectorial de Vivenda vai aportar ao Concello a consecución de máis de 70 vivendas protexidas con novas zonas verdes e equipamentos. Creando espazos públicos de calidade dos que estamos tan necesitados neste concello. Esta iniciativa que parte da Consellaría de Vivenda e Solo da Xunta de Galiza, xerará actividade económica e facilitará a creación de emprego no concello, contribuíndo deste xeito a paliar os efectos da crise na que estamos inmersos, á que non é allea o concello. É unha grande oportunidade para o concello por canto permitirá aos veciños e veciñas dispor de vivendas protexidas a prezos accesíbeis, e implica un cuantioso investimento ao longo da vixencia do plan sectorial que se desenvolverá entre 2009-2017.

Descarga de información
Información Xeral
• Información
   
descargar»
• Anexo III
   
descargar»
Planos
• Plano 1
   
descargar
• Plano 2
   
descargar»
• Plano 3
   
descargar»
   

web desenrolada por novodesenho créditos