CHANTADA TURISMO
 1. Concello
 2. >
 3. Turismo
 4. >
 5. Descubre
 6. >
 7. Espazos Naturais
DESCUBRE
ESPAZOS NATURAIS
O Concello de Chantada posúe unha paisaxe de grande diversidade que abrangue ribeira, val e montaña

A Ribeira amósanos

DESCUBRE CHANTADA
|
DESCUBRE O QUE PODES FACER
DESCUBRE CHANTADA
DESCUBRE O QUE PODES FACER
DESCUBRE
CHANTADA
DESCUBRE O QUE
PODES FACER
Anterior
Seguinte
Algúns nomes de rúas ou lugares que figuran en Google Maps ou Wikiloc poden estar desactualizadas ou non corresponderse cos nomes oficiais.
Anterior
Seguinte
ESPAZOS NATURAIS
A Ribeira

O val do Miño ocupa o curso medio-alto deste río, condicionado polos encoros de Belesar e Os Peares.

Principais afluentes ao seu paso por Chantada son o río Asma, Lama e Enviande.

No tramo Belesar-Chantada, o Miño rexistra un profundo desnivel de 300 m respecto á zona cha.

As particularidades do microclima das ladeiras asolladas do val do Miño favorece o cultivo da vide. Para aproveitar as condicións ambientais e vencer a salvaxe orografía, énchense as ribeiras de bancais, contendo a terra con “muras”. Debido a esta intervención sobre o terreo, e á escasa mecanización que admite este traballo, as tarefas desenvolvidas neste espazo coñécense como “viticultura heroica”.

Algúns nomes de rúas ou lugares que figuran en Google Maps ou Wikiloc poden estar desactualizadas ou non corresponderse cos nomes oficiais.
DESCUBRE CHANTADA
|
DESCUBRE O QUE PODES FACER
DESCUBRE CHANTADA
DESCUBRE O QUE PODES FACER
Anterior
Seguinte
Algúns nomes de rúas ou lugares que figuran en Google Maps ou Wikiloc poden estar desactualizadas ou non corresponderse cos nomes oficiais.
ESPAZOS NATURAIS
O Monte Faro

Chantada presenta tres unidades paisaxísticas: a serra do Faro (ao oeste), o val do Miño (ao leste) e a depresión central de Chantada.

O seu clima é oceánico de interior, de certa continentalidade térmica nas serras e máis mediterranizado nos fondos da ribeira. As montañas frean os ventos húmidos e diminúen a pluviosidade.

É a Dorsal Meridiana Galega de maior altitude de natureza granítica. Trátase dun cume redondeado e de suaves ladeiras, abundantes extensións de matogueira e bosque que acolle diversos hábitats, con toxos, monte baixo e importantes carballeiras.

DATOS DE INTERESE

 • Altitude: 1.187 m.
 • Extensión: 2.988 ha.
 • L.I.C. (Lugar de Importancia Comunitaria) e Z.E.P.V.N. (Zona de Especial Protección dos Valores Naturais).
 • Pertence aos concellos de Carballedo, Chantada e Rodeiro.
Algúns nomes de rúas ou lugares que figuran en Google Maps ou Wikiloc poden estar desactualizadas ou non corresponderse cos nomes oficiais.
DESCUBRE
CHANTADA
DESCUBRE O QUE
PODES FACER
Anterior
Seguinte
ESPAZOS NATURAIS
O Monte Faro

Chantada presenta tres unidades paisaxísticas: a serra do Faro (ao oeste), o val do Miño (ao leste) e a depresión central de Chantada.

O seu clima é oceánico de interior, de certa continentalidade térmica nas serras e máis mediterranizado nos fondos da ribeira. As montañas frean os ventos húmidos e diminúen a pluviosidade.

É a Dorsal Meridiana Galega de maior altitude de natureza granítica. Trátase dun cume redondeado e de suaves ladeiras, abundantes extensións de matogueira e bosque que acolle diversos hábitats, con toxos, monte baixo e importantes carballeiras.

DATOS DE INTERESE

 • Altitude: 1.187 m.
 • Extensión: 2.988 ha.
 • L.I.C. (Lugar de Importancia Comunitaria) e Z.E.P.V.N. (Zona de Especial Protección dos Valores Naturais).
 • Pertence aos concellos de Carballedo, Chantada e Rodeiro.
Algúns nomes de rúas ou lugares que figuran en Google Maps ou Wikiloc poden estar desactualizadas ou non corresponderse cos nomes oficiais.