CHANTADA TURISMO

 1. Concello
 2. >
 3. Turismo
 4. >
 5. Descubre
 6. >
 7. Espacios Naturales

DESCUBRE
ESPACIOS NATURALES
El Municipio de Chantada posee un paisaje de gran diversidad que incluye ribera, valle y montaña

A Ribeira amósanos

DESCUBRE CHANTADA
|
DESCUBRE O QUE PODES FACER
DESCUBRE CHANTADA
DESCUBRE O QUE PODES FACER
DESCUBRE
CHANTADA
DESCUBRE O QUE
PODES FACER
Anterior
Siguiente

Algunos nombres de calles o lugares que figuran en Google Maps o Wikiloc pueden estar desactualizados o no coincidir con los nombres oficiales.

Anterior
Siguiente
ESPAZOS NATURAIS
A Ribeira

O val do Miño ocupa o curso medio-alto deste río, condicionado polos encoros de Belesar e Os Peares.

Principais afluentes ao seu paso por Chantada son o río Asma, Lama e Enviande.

No tramo Belesar-Chantada, o Miño rexistra un profundo desnivel de 300 m respecto á zona cha.

As particularidades do microclima das ladeiras asolladas do val do Miño favorece o cultivo da vide. Para aproveitar as condicións ambientais e vencer a salvaxe orografía, énchense as ribeiras de bancais, contendo a terra con “muras”. Debido a esta intervención sobre o terreo, e á escasa mecanización que admite este traballo, as tarefas desenvolvidas neste espazo coñécense como “viticultura heroica”.

Algunos nombres de calles o lugares que figuran en Google Maps o Wikiloc pueden estar desactualizados o no coincidir con los nombres oficiales.

DESCUBRE CHANTADA
|
DESCUBRE O QUE PODES FACER
DESCUBRE CHANTADA
DESCUBRE O QUE PODES FACER
Anterior
Siguiente

Algunos nombres de calles o lugares que figuran en Google Maps o Wikiloc pueden estar desactualizados o no coincidir con los nombres oficiales.

ESPAZOS NATURAIS
O Monte Faro

Chantada presenta tres unidades paisaxísticas: a serra do Faro (ao oeste), o val do Miño (ao leste) e a depresión central de Chantada.

O seu clima é oceánico de interior, de certa continentalidade térmica nas serras e máis mediterranizado nos fondos da ribeira. As montañas frean os ventos húmidos e diminúen a pluviosidade.

É a Dorsal Meridiana Galega de maior altitude de natureza granítica. Trátase dun cume redondeado e de suaves ladeiras, abundantes extensións de matogueira e bosque que acolle diversos hábitats, con toxos, monte baixo e importantes carballeiras.

DATOS DE INTERESE

 • Altitude: 1.187 m.
 • Extensión: 2.988 ha.
 • L.I.C. (Lugar de Importancia Comunitaria) e Z.E.P.V.N. (Zona de Especial Protección dos Valores Naturais).
 • Pertence aos concellos de Carballedo, Chantada e Rodeiro.

Algunos nombres de calles o lugares que figuran en Google Maps o Wikiloc pueden estar desactualizados o no coincidir con los nombres oficiales.

DESCUBRE
CHANTADA
DESCUBRE O QUE
PODES FACER
Anterior
Siguiente
ESPAZOS NATURAIS
O Monte Faro

Chantada presenta tres unidades paisaxísticas: a serra do Faro (ao oeste), o val do Miño (ao leste) e a depresión central de Chantada.

O seu clima é oceánico de interior, de certa continentalidade térmica nas serras e máis mediterranizado nos fondos da ribeira. As montañas frean os ventos húmidos e diminúen a pluviosidade.

É a Dorsal Meridiana Galega de maior altitude de natureza granítica. Trátase dun cume redondeado e de suaves ladeiras, abundantes extensións de matogueira e bosque que acolle diversos hábitats, con toxos, monte baixo e importantes carballeiras.

DATOS DE INTERESE

 • Altitude: 1.187 m.
 • Extensión: 2.988 ha.
 • L.I.C. (Lugar de Importancia Comunitaria) e Z.E.P.V.N. (Zona de Especial Protección dos Valores Naturais).
 • Pertence aos concellos de Carballedo, Chantada e Rodeiro.

Algunos nombres de calles o lugares que figuran en Google Maps o Wikiloc pueden estar desactualizados o no coincidir con los nombres oficiales.

DESCUBRE CHANTADA
|
DESCUBRE LO QUE PUEDES HACER
DESCUBRE CHANTADA
DESCUBRE LO QUE PUEDES HACER
DESCUBRE
CHANTADA
DESCUBRE LO QUE
PUEDES HACER
Anterior
Siguiente

Algunos nombres de calles o lugares que figuran en Google Maps o Wikiloc pueden estar desactualizados o no coincidir con los nombres oficiales.

Anterior
Siguiente
ESPACIOS NATURALES
La Ribera

El valle del Miño ocupa el curso medio-alto de este río, condicionado por los embalses de Belesar y Os Peares.

Los principales afluentes a su paso por Chantada son los ríos Asma, Lama y Enviande.

En el tramo Belesar-Chantada, el Miño registra un profundo desnivel de 300 m respecto a la zona llana.

Las particularidades del microclima de las laderas soleadas del valle del Miño favorecen el cultivo de la vid. Para aprovechar las condiciones ambientales y superar la orografía tan agreste, los taludes se rellenan con bancales, conteniendo el terreno con muros de piedra conocidos en la zona como “muras”. Debido a esta intervención sobre el terreno, y a la escasa mecanización que admite este trabajo, las labores que se desarrollan en este espacio se conocen como “viticultura heroica”.

Algunos nombres de calles o lugares que figuran en Google Maps o Wikiloc pueden estar desactualizados o no coincidir con los nombres oficiales.

DESCUBRE CHANTADA
|
DESCUBRE LO QUE PUEDES HACER
DESCUBRE CHANTADA
DESCUBRE LO QUE PUEDES HACER
Anterior
Siguiente

Algunos nombres de calles o lugares que figuran en Google Maps o Wikiloc pueden estar desactualizados o no coincidir con los nombres oficiales.

ESPACIOS NATURALES
El Monte Faro

Chantada tiene tres unidades paisajísticas: la Sierra del Faro (al oeste), el Valle del Miño (al este) y la depresión central de Chantada.

Su clima es oceánico de interior, con cierta continentalidad térmica en las montañas y más mediterranizado en los fondos de la ribera. Las montañas frenan los vientos húmedos y disminuyen las precipitaciones.

Es la Dorsal Meridiana Gallega de mayor altitud de naturaleza granítica. Se trata de una cumbre redondeada con suaves laderas, abundantes extensiones de matorral y bosque que alberga diversos hábitats, con tojos, bosque bajo e importantes robledales.

DATOS DE INTERÉS

 • Altitud: 1.187 m.
 • Extensión: 2.988 ha.
 • L.I.C. (Lugar de Importancia Comunitaria) y Z.E.P.V.N. (Zona de Especial Protección de los Valores Naturales).
 • Pertenece a los ayuntamientos de Carballedo, Chantada y Rodeiro.

Algunos nombres de calles o lugares que figuran en Google Maps o Wikiloc pueden estar desactualizados o no coincidir con los nombres oficiales.

DESCUBRE
CHANTADA
DESCUBRE LO QUE
PUEDES HACER
Anterior
Siguiente
ESPACIOS NATURALES
El Monte Faro

Chantada tiene tres unidades paisajísticas: la Sierra del Faro (al oeste), el Valle del Miño (al este) y la depresión central de Chantada.

Su clima es oceánico de interior, con cierta continentalidad térmica en las montañas y más mediterranizado en los fondos de la ribera. Las montañas frenan los vientos húmedos y disminuyen las precipitaciones.

Es la Dorsal Meridiana Gallega de mayor altitud de naturaleza granítica. Se trata de una cumbre redondeada con suaves laderas, abundantes extensiones de matorral y bosque que alberga diversos hábitats, con tojos, bosque bajo e importantes robledales.

DATOS DE INTERÉS

 • Altitud: 1.187 m.
 • Extensión: 2.988 ha.
 • L.I.C. (Lugar de Importancia Comunitaria) y Z.E.P.V.N. (Zona de Especial Protección de los Valores Naturales).
 • Pertenece a los ayuntamientos de Carballedo, Chantada y Rodeiro.

Algunos nombres de calles o lugares que figuran en Google Maps o Wikiloc pueden estar desactualizados o no coincidir con los nombres oficiales.