Anuncios, Bandos|

Bandos
Bando Municipal Informativo
Limpeza de Fincas e Solares - Prevención de Incendios Forestais 2023

En cumprimento da Lei 3/2007 de prevención de incendios forestais, e da Ordenanza reguladora da limpeza de fincas e solares, medidas preventivas contra incendios forestais e plantación de árbores (BOP 28 do 04/02/2003), comunícase aos titulares/propietarios de solares ou parcelas situadas en solo urbano, urbanizable e núcleo rural, que teñen a obriga de mantelas nun axeitado estado de limpeza e coa masa vexetal desbrozada antes do día 31 de maio de cada ano.

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca