Contacto

Tes algunha dúbida ou suxestión?

Se tes algunha pregunta que facernos ou algunha suxestión, por favor, fáinolo saber.

Con moito gusto responderémosche o antes posible.

Formulario de Contacto

  Ao marcar a casilla de aceptación, está a dar o seu lexítimo consentimento para que os seus datos sexan tratados conforme ás finalidades deste formulario descritas na política de privacidade.

  De conformidade co establecido no REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos que vostede nos facilite serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de CONCELLO DE CHANTADA [P2701600E] e enderezo Praza de España, Nº 1. Chantada. 27500 (Lugo), coa finalidade de enviarlle a información que nos solicite e atender ás súas suxestións.

  Procederase a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados e que vostede se compromete a notificarnos calquera variación.

  En caso que fose necesario comunicar os seus datos a outros destinatarios, pode consultar máis información na política de privacidade dispoñible na web.

  Dacordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como revogar o consentimento prestado, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada ou ao correo electrónico concello@concellodechantada.es. Igualmente pode dirixirse a nós para calquera aclaración en relación con este formulario ou en relación ao tratamento dos seus datos.

  Contacto

  ENDEREZO

  Praza do Cantón, 1
  27500 Chantada, Lugo

  HORARIO

  Luns a Venres
  09:00 a 14:00

  Como Chegar

  Comments are closed.

  Pechar fiestra de busca