Anuncios, Emprego Público, Rematado|

Ofertas de Emprego Público
REMATADA
Convocatoria de Selección e Contratación de 2 Auxiliares de Policía Local Durante 4 Meses para o Exercicio de 2023
O persoal seleccionado prestará servizos, de carácter temporal, no Concello de Chantada, sendo o seu cometido levar a cabo as tarefas propias de cada posto e que se desenvolven nas bases específicas e as súas funcións serán as establecidas na normativa de aplicación que se citará.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca