Anuncios, Emprego Público, Rematado|

Ofertas de Emprego Público
REMATADA
Selección e Contratación de Traballadores ao Abeiro da Orde do 13 de Marzo do 2023, da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.
Axudas e Subvencións para o Fomento do Emprego e Mellora da Empregabilidade no Ámbito de Colaboración coas Entidades Locais para o Exercicio do Ano 2023.

Contratación de 1 Traballador/a Desempregado/a.
1 Socorrista a Xornada Completa.
Duración contrato de dous meses.
O persoal desempeñará as funcións propias da súa categoría e grupo profesional adscrito aos correspondentes servizos municipais, especialmente nas piscinas municipais, tanto exteriores coma cubertas, baixo a dirección da Concellería da área e no seu caso, a propia Alcaldía.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca