Anuncios, Emprego Público, Rematado|

Ofertas de Emprego Público
REMATADA
Bolsa de Emprego para a Contratación de Persoal Laboral Temporal que prestara os seus Servizos Indistintamente nas Escolas Deportivas e Piscinas Municipais do Concello de Chantada.
O persoal seleccionado prestará servizos, de carácter temporal, no Concello de Chantada, sendo o seu cometido levar a cabo as tarefas propias de cada posto ou calquera outra que lle poida encomendar a Alcaldía ou as concellerías delegadas, que garden relación cos postos a desempeñar.
Lista Provisional de Admitidos e Excluídos

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca