Anuncios, Emprego Público, En curso|

Ofertas de Emprego Público
EN CURSO
Convocatoria de Selección e Contratación de 2 Auxiliares de Policía Local durante 6 Meses para o Exercicio de 2024
O persoal seleccionado prestará servizos, de carácter temporal, no Concello de Chantada, sendo o seu cometido levar a cabo as tarefas propias de cada posto e que se desenvolven nas bases específicas e as súas funcións serán as establecidas na normativa de aplicación que se citará.

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca