Anuncios, Emprego Público, En curso|

Ofertas de Emprego Público
EN CURSO
Contratación de 1 Socorrista, Persoal Laboral Temporal, ao Abeiro da Orde do 27 de Maio de 2024 da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

1 Socorrista a Xornada Completa durante dous meses.
O persoal desempeñará as funcións propias da súa categoría e grupo profesional adscrito aos correspondentes servizos municipais, especialmente nas piscinas municipais, tanto exteriores coma cubertas, baixo a dirección da Concellería da área e no seu caso, a propia Alcaldía.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca